• info@littleceylon.pl

Regulamin sklepu Little Ceylon

obowiązujący od dnia 01.03.2020

Sklep Little Ceylon (dalej jako „Sklep”) jest prowadzony pod adresem www.littleceylon.pl przez Pawła Będkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Little Ceylon Paweł Będkowski (Numer NIP: 8212592937, Numer REGON: 384579241). Adres do doręczeń: Little Ceylon Paweł Będkowski, ul. Długa 29 lok. 226, 00-238 Warszawa. Kontakt ze sklepem jest możliwy pod adresem mailowym info@littleceylon.pl.

Postanowienia wstępne

 1. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie komputera, smartfona lub innego podobnego urządzenia z dostępem do internetu z przeglądarką internetową w wersji nie starszej niż z 2010 r. oraz kontem poczty e-mail.

 2. Wobec usług świadczonych przez sklep drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania przez klientów treści o charakterze bezprawnym.

 3. Sklep proponuje herbaty, mieszanki herbat oraz inne artykuły (dalej jako „Artykuły”).

 4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczane na stronie internetowej sklepu stanowią skierowane do Państwa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Konsument”).

 6. Regulamin sklepu stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje poprzez:

 • wybranie gramatury i ilości wybranych artykułów oraz dodanie ich do koszyka,

 • podanie danych osobowych, adresowych i kontaktowych,

 • wybranie sposobu dostawy i metody płatności,

 • opłacenie zamówienia w sytuacji, gdy nie została wybrana opcja płatności za pobraniem,

 • zaakceptowanie regulaminu Sklepu.

 1. Informacje na stronie Sklepu są aktualizowane przynajmniej jeden raz dziennie. Przybliżony termin realizacji zamówienia znajduje się w opisie Artykułu na podstronie Sklepu.

 2. W przypadku braku dostępności Artykułu Sklep zastrzega sobie prawo do niezwłocznego poinformowania Państwa o niemożności realizacji zamówienia. Zwrot wpłaconych przez Państwa środków następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 3. Przybliżona informacja o dostępności Artykułu znajduje się na podstronie dotyczącej konkretnego Artykułu. Realizacja zamówienia następuje nie wcześniej niż z chwilą otrzymania przez Sklep potwierdzenia dokonanej płatności, o ile nie została wybrana opcja płatności za pobraniem. Nieopłacenie zamówienia w terminie 30 dni od jego złożenia upoważnia Sklep do anulowania zamówienia.

 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Państwa wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

 5. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Po zrealizowaniu zamówienia Sklep prześle na Państwa adres e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia.

Dostawa

 1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej albo wybranej firmy kurierskiej, wyłącznie na terenie Polski.

 2. Koszt dostawy określony jest stawkami danej firmy kurierskiej. Przybliżony termin dostawy uzależniony jest od wyboru firmy kurierskiej. Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 100 zł koszt dostawy wynosi 0 zł.

 3. Wybór sposobu dostawy następuje przy składaniu zamówienia.

Cena i płatność za zamówienie

 1. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.

 2. Płatność za zamówienie następuje zgodnie z Państwa decyzją poprzez:

 • dokonanie przelewu na rachunek bankowy Sklepu prowadzony w banku (nazwa banku) pod numerem (nr rachunku bankowego) podając w tytule numer zamówienia albo

 • dokonanie przelewu za pośrednictwem systemu Przelewy24 albo kartą płatniczą albo

 • dokonanie płatności za pobraniem listonoszowi albo kurierowi

Reklamacje

 1. Sklep jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. W przypadku niezgodności Artykułu z umową (posiadającego wady), przysługuje Państwu prawo do reklamacji Artykułu w ciągu 2 lat od daty otrzymania.

 2. Reklamacje na świadczone przez Sklep usługi lub jakość Artykułów można zgłaszać pisemnie (Little Ceylon Paweł Będkowski, ul. Długa 29 lok. 226, 00-238 Warszawa) lub mailowo info@littleceylon.pl. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Artykuł. Reklamacje wysyłane przesyłką za pobraniem nie będą przyjmowane.

 3. Reklamacja musi obejmować przynajmniej Państwa dane osobowe i kontaktowe, nr zamówienia, opis zgłaszanych nieprawidłowości oraz sprecyzowane żądanie:

 • usunięcia wady;

 • wymiany na Artykuł wolny od wad;

 • obniżenia ceny;

 • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. Nie mogą Państwo odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni Artykuł wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Artykuł był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Artykułu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 2. Sklep zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania Państwa reklamacji. W przypadku konieczności wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi zostaną Państwo powiadomieni o nowym terminie.

 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep przekaże Państwu na trwałym nośniku (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Sklep wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Sklepu.

 4. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami tracą Państwo uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadali Państwo Artykułu w czasie i w sposób przyjęty przy Artykułach tego rodzaju i nie zawiadomili niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później — jeżeli nie zawiadomili niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumenta)

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Artykułu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Artykułu.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Artykułu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Artykułu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Proszę odesłać nam Artykuł, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Artykuł przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Artykułu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Artykułu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Artykułu.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art 38 ustawy o prawach konsumenta. W odniesieniu do Artykułów oferowanych przez Sklep w szczególności dotyczy to umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Artykuł ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Artykuł dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem i nadzorcą przestrzegania zasad ochrony Państwa danych osobowych jest Paweł Będkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Little Ceylon Paweł Będkowski (Numer NIP: 8212592937, Numer REGON: 384579241). Adres do doręczeń: Little Ceylon Paweł Będkowski, ul. Długa 29 lok. 226, 00-238 Warszawa.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe złożenie i realizacja Państwa zamówienia.

 3. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko

 • adres

 • adres e-mail

 • dane zamówienia

 1. Cele i podstawy prawne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) przetwarzania danych osobowych są następujące:

 • Złożenie i realizacja zamówienie

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – realizacja zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – kontakt odnośnie realizacji zamówienia

 • Rozpatrywanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – realizacja zamówienia

 • Gromadzenie dokumentów podatkowo-księgowych

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – realizacja zamówienia

 • Dochodzenie roszczeń, windykacja należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dochodzenie roszczeń, windykacja

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu ich zbierania i przetwarzania. Dane osobowe są usuwane po upływie okresu ich przechowywania określonego przepisami prawa lub upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 2. W zakresie przetwarzanych danych osobowych posiadają Państwo prawa do:

 • uzyskiwania dostępu do treści danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych osobowych,

 • żądania usunięcia lub zmiany zakresu przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom takim jak biura rachunkowo-księgowe, kancelarie prawnicze, windykatorzy oraz innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 2. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia przez Państwa zamówienia.